Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi Operasyonları

 • Apse Ve Kist Operasyonları
 • Yirmilik Yaş (Akıl) Dişinin Çekilmesi
 • İmplant Tedavisi
Apse ve Kist Operasyonlarının (Apikal Rezeksiyon) Yapıldığı Durumlar:
 • Diş kökünün yapı veya şekil bozukluğu sebebiyle kanal tedavisi'nin tam yapılamaması,
 • Kanal Tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla,Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması,
 • Diş kökünde kist oluşan vakalarda,
 • Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda,
 • Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırlması durumlarında.

Modern diş hekimliğinin ana amacı, diş kayıplarının önüne geçmektir. Artık diş hekimleri, doğal dişleri ağızda tutmak için ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. Çünkü; tek bir dişin kaybı bile genel diş sağlığı ve görünümde olumsuz değişikliklere neden olmaktadır.

Dişeti Hastalığı (Perikoronit):

Kısmen çıkmış bir yirmilik diş sebebiyle, dişetinde bakteri ve yiyecek artıklarının depolandığı bir enfeksiyon odağı oluşur. Bu durum ağız kokusu, ağrı, ödem ve trismusa (ağzın tam açılamaması hali) sebep olur. Enfeksiyon lenfler aracılığı ile yanak ve boyuna yayılabilir. Yirmilik dişin etrafındaki bu enfeksiyona yatkın zemin her seferinde kolayca enfekte olmaya adaydır.

Basınç Ağrısı:

Sürme sırasında yer darlığı nedeniyle komşu dişlerde basınç oluşabilir ve sıkışmadan dolayı bir ağrı hissedilebilir. Bazı durumlarda bu basınç ödem ve şişmeye yol açar.

Protezle İlgili Sebepler:

Protez planlaması yapılan bir ağızda yirmilik dişleri hesaba katmak gerekir. Çünkü, yirmilik diş çekildikten sonra değişen ağız yapısına göre yeni bir protez yapmak gerekecektir.

Kist Oluşumu:

Gömük bir dişin sebep olduğu kistik lezyon vakaları gözlenmiştir. Kistik lezyonlar kemik yıkımına, çene kemiğinde kendiliğinden oluşan kırıklara ve çevredeki dişlerin yer değiştirmesine ya da zarar görmesine sebep olur. Kemik yıkımını önlemek için diş çekilmeli ve kist temizlenmelidir. Nadiren bu kist çok geniş alanlara yayılırsa tümörlere dönüşebilir ve çene kemiğine kendiliğinden kırıklara sebep olabilir.

Ortodontik Nedenler:

Tamamlanmış bir diş arkında yer olmaması durumunda sürmekte olan yirmi yaş dişleri ark formunu bozacaksa çekilmeleri gerekir. Dişlerin kök uçlarında gelişen enfeksiyonların giderilmesi için, iltihaplı kök ucu ve iltihabın yayıldığı çevre dokuların temizlenmesi için kanal tedavisi yapılamayan durumlarda uygulanan bir operasyondur.

İmplant Tedavisi

İmplant, eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. İmplant diş ve çene yapısını tamamen değiştirir.

Diş Çekimi

Tedavi edilemeyecek veya restorasyon yapılamayacak büyüklükte diş çürüklerinde, İleri Periodontal (Dişeti) rahatsızlıklarında, Diş köklerinde tedavi edilemeyen enfeksiyon ve apselerde, Ortodontik tedavi amacıyla, Malpoze (aşırı önde veya arkada bulunarak diş sırasında yer almayan) dişlerin, Onarılamayacak kadar kırılmış diş ve diş köklerinin, Gömülü dişlerin çekimleri yapılmaktadır.

Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesinde, birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesinde, tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılabilmesinde, her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesinde uygulanabilir.

Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemlerin çıkması kaçınılmaz olur.

20 Yaş Dişleri

   20 yaş dişleri 17-25 yaşların arasında sorun çıkartır. En arkada oldukları için çürük ve enfeksiyona yol açarlar.  20 yaş dişleri gömük, yarı gömük veya çene kemiğinin içerisinde konumlanabilirler. Bu dişlerin çekilmesi her zaman gerekmeyebilir. Yani yirmi yaş dişlerini çektirme zorunluluğu yoktur. Diğer dişlere bir zararı yoksa kolay fırçalanabiliyorsa, diğer dişlere basınç uygulamıyorsa ve kök ucunda enfeksiyon yoksa bu dişlere dokunulmayabilir.

 Bulunduğu konum bakımından diğer dişleri sıkıştırıp çapraşıklığa neden oluyorsa 20 yaş dişlerinin çekimi söz konusudur. Genellikle çekim yaşları 14-22 yaşları arasında çekim yapılmalıdır. Bu yaşlarda kemik henüz sertleşmemiş olduğu için çekim daha kolay olur ve yara yerleri daha çok iyileşir.

      Şu durumlarda çekim önerilmez :

 • Enfeksiyon anında çekim yapılmaz
 • Yüzde şişlik varsa çekim yapılmaz
 • Kronik bir rahatsızlığı yada gebelik varsa doktordan yazılı onay olmadan çekim yapılmaz.